Fenomen SKO
Fenomen SKO
11 czerwca 2015
Doradca Finansowy Głogów – kredyty i leasingi
6 października 2015
Jeśli dysponujesz nadwyżką finansową na rachunku bankowym, warto poszukać takiego sposobu jej zagospodarowania, aby zaczęła przynosić zyski. Jednym z bezpiecznych sposobów na zarabianie jest ulokowanie środków pieniężnych na lokacie bankowej. Należy zatem wybrać taki bank, który oferuje najkorzystniejsze warunki w postaci najwyższego oprocentowania lokaty.

Ofert na rynku finansowym jest wiele, dlatego przy podejmowaniu tego typu decyzji warto skontaktować się z naszym Doradcą Finansowym. Wybierze on dla Was najlepszą ofertę, maksymalnie dopasowaną do Państwa potrzeb. Dlaczego warto skorzystać z pomocy?

Otóż rynek bankowy rządzi się własnymi prawami. Przeglądając oferty można spotkać się z atrakcyjnymi propozycjami lokat z wysokim oprocentowaniem. Należy przy tym zachować ostrożność. Często są to oferty banków na granicy bankructwa, które za wszelką cenę próbują pozyskać niezbędne środki finansowe. Dzięki współpracy z naszymi Doradcami otrzymasz propozycję bezpiecznej lokaty w zaufanym banku.
 

Czym zatem jest lokata terminowa i co należy brać pod uwagę przy jej wyborze?

Lokata terminowa (wkład terminowy) to depozyt bankowy deponowany w banku na określony z góry czas. Właściciel lokaty, zwany deponentem, za złożone środki finansowe otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Oprocentowanie takiej lokaty jest ściśle związane z długością okresu deponowania. Lokaty terminowe możemy podzielić ze względu na dwa kryteria:

1. Czas trwania lokaty
2. Charakter oprocentowania

Oferta banków jest bardzo zróżnicowana pod względem czasu trwania lokat. Najkrótsze z nich mogą trwać jedną dobę a najdłuższe, mogą kończyć się nawet po kilku latach. Oczywiście, im dłuższy okres lokaty, tym korzystniejsze oprocentowanie. Należy jednak być ostrożnym przy określaniu terminu lokaty, ponieważ jej wcześniejsze zerwanie oznacza utratę odsetek, zgodnie z treścią zawartej umowy. Jeśli jesteśmy pewni, że pieniądze przez długi czas nie będą nam potrzebne, możemy oczywiście zdecydować się na założenie lokaty długoterminowej z wyższym oprocentowanie. Ale w przypadku, gdy pieniądze będą nam za jakiś czas potrzebne, załóżmy lokatę o terminie zapadalności przed tym czasem, w którym zamierzamy z nich skorzystać. W sytuacji, gdy dokładnie nie wiemy, kiedy będziemy potrzebować pieniędzy, lepiej wybrać lokatę o krótszym terminie zapadalności. Możemy przy tym zaznaczyć, żeby lokata się odnawiała. Dzięki temu zabezpieczymy się od utraty odsetek w przypadku zerwania lokaty przed upływem jej zapadalności.

Lokaty długoterminowe są korzystne dla banku, gdyż dzięki nim bank ma większą pewność, że będzie mógł dysponować naszymi pieniędzmi w dłuższym okresie. Dlatego też są one wyżej oprocentowane od lokat krótkoterminowych. Oczywiście wszystko zależy od koniunktury. Oprocentowanie lokat jest powiązane ze stopami procentowymi, których wysokość zależy od inflacji i przewidywań, co do zmian inflacji w przyszłości. Większość depozytów ma oprocentowanie stałe. Oznacza to, że przez okres ich trwania, bank nie może zmienić oprocentowania, bez względu na to, co się dzieje ze stopami procentowymi i inflacją. Jest też możliwość wzięcia lokaty o zmiennym oprocentowaniu, gdzie dochodowość lokaty ustala się raz na jakiś czas, na przykład: raz na kwartał, na podstawie zmian rynkowych. Takie oprocentowanie jest zwykle wyższe niż stałe, ale wiąże się ono z ryzykiem. Może w przyszłości zarówno rosnąć jak i spadać. Nie mamy więc pewności co do poziomu naszego zysku. Warto wszystkie te kwestie przedyskutować z naszymi Doradcami Finansowymi, którzy wskażą najlepiej dopasowaną ofertę lokaty terminowej. Pomogą przy wyborze okresu inwestycji oraz udzielą rady, jakie oprocentowanie będzie korzystniejsze.

Niezależni Eksperci Finansowi Zielona Góra
telefon: +48 533 88 78 78