Leasingi w Zielonej Górze – bezpłatna analiza ofert

Leasing jest nowoczesną oraz bardzo efektywną formą finansowania. Leasing nie wymagającą angażowania dużych nakładów własnych. Podczas trwania umowy leasingowej jego przedmiot zostaje własnością firmy leasingowej i leasingobiorca spłacając kolejne raty leasingu ma prawo wykorzystywać go do swoich celów. Korzystną cechą leasingu jest możliwość wliczenia płaconej przez leasingobiorcę raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu, przez co przedsiębiorca ma możliwość finansowania z zysku przed obowiązkiem opodatkowania.
 
Jako firma Niezależnych Doradców Finansowych jesteśmy w stanie rzetelnie doradzić w kwestii leasingu, posiadamy szeroką ofertę firm leasingowych działających na terenie Zielonej Góry oraz województwa lubuskiego.

- w leasingu wszystkie czynsze leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
- proste procedury
- korzystanie np. z pojazdu nie wiąże się z koniecznością jego zakupu
- leasing ma wpływ na zwiększenie płynności finansowej leasingobiorcy
- elastyczne dopasowanie wysokości opłat leasingowych
- nowoczesna metoda zabezpieczenia się leasingobiorcy przed technologicznym starzeniem się urządzeń przez przeniesienie na firmę leasingową ryzyka własności urządzeń wrażliwych na zmiany technologiczne
- minimum formalności
- krótki czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania
- preferencyjne warunki dla stałych i regularnych klientów

Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Leasing jest najprostszą i najszybszą metodą finansowania zamierzonych inwestycji. Olbrzymie korzyści płynące z leasingu sprawiają, że jest to właściwa i dobra droga do pomnażania swoich zysków i utrwalania swojej pozycji na rynku. Obecny rozwój sprawia, że ta forma świadczenia usług ma swoją szansę rozwoju i rokuje wysoką rentowność takich przedsięwzięć.

W leasing można brać praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy.Najczęściej brane są w leasing samochody osobowe (50% ogółu samochodu), a następne dostawcze i ciężarowe. Ale coraz bardziej popularny staje się leasing maszyn i urządzeń. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw leasing jest bardzo popularną formą finansowania inwestycji, zaraz po wykorzystywaniu środków własnych. Nie ma co się dziwić, jeżeli jest łatwo dostępny, mniej sformalizowany oraz dostępny zarówno dla nowych i małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Co może być przedmiotem umowy leasingu?

W leasing można wziąć jedynie środki trwałe, czyli aktywa mające formę rzeczową, a okres przydatności wynosi minimalnie 1 rok. Co może być przedmiotem leasingu? Najbardziej popularny jest leasing środków transportów, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości, np. budynki.Zakazane jest natomiast finansowanie leasingiem, np. produkcji broni czy tytoniu i alkoholu.Praktycznie każda firma może skorzystać z leasingu, zarówno nowa jednoosobowa firma, jak i mikrofirma oraz duże i średnie przedsiębiorstwa. Ale można spotkać także ograniczenia w ofertach leasingu, np. wymagany jest co najmniej półroczny staż na rynku, firma musi wykazywać przychód i dodatkowo udokumentować wydatki na inwestycje. Poniżej można się zapoznać z niektórymi ofertami leasingu.

Generalnie leasing można podzielić na leasing finansowy i operacyjny:

Leasing finansowy – środek trwały, który został wzięty w leasing jest bezpośrednio wliczany do majątku leasingobiorcy. Amortyzacja leasingowej rzeczy jest dokonywana przez leasingobiorcę. Do kosztów uzyskania przychodu wliczane są jednie odsetki. A wpłacenie ostatniej raty skutkuje przejęciem przez niego przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny – prawa majątkowe do przedmiotu umowy leasingowej pozostają przy leasingodawcy – jest jego własnością. Jednocześnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca wlicza w koszty uzyskania przychodu opłaty wynikające ze stosunku umownego. W momencie wygaśnięcia umowy leasingowej możliwy jest wykup przedmiotu leasingu.

Niezależni Eksperci Finansowi Zielona Góra
telefon: +48 533 88 78 78