Czym jest windykacja twarda
Czym jest windykacja twarda?
20 kwietnia 2015
Czy warto brać kredyt na wakacje
Czy warto brać kredyt na wakacje?
20 kwietnia 2015
Windykacja zaległych należności finansowych jest podstawą działalności każdej szanującej się kancelarii prawnej. Dzięki szczegółowej znajomości współczesnego prawa, doświadczeniu oraz doborze procedur, kancelaria prawna może sobie pozwolić na podejmowanie kroków w celu jak najszybszego odzyskania długów. Doboru użytych metod nigdy nie stosuje się w sposób automatyczny. Kancelarie prawne, będące partnerami Biur Informacji Gospodarczej mają także za obowiązek poinformowanie dłużników o ewentualności umieszczenia ich danych personalnych na liście dłużników w przypadku niespłacenia długu.
 

Etapy windykacji miękkiej

Windykację miękką stosuje się w wypadku, gdy dłużnik wykazuje dobrą wolę współpracy w kwestii spłaty należności i przede wszystkim nie unika kontaktu z wierzycielem. Ten typ dłużnika znajduje się zazwyczaj w okresie niewypłacalności, uniemożliwiającym spłatę należności na określony czas. Mimo nieterminowych wpłat lub ich braku podejmują wolę mediacji. Dzięki działaniom windykatorów oraz dobrej woli współpracy udaje się szybko rozwiązać problemy tego typu. Najczęściej windykacja miękka obejmuje osoby mające nieregularne przychody i wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Mamy tu na myśli zwłaszcza osoby prezentujące grono tzw. "wolnych zawodów", czyli często regulowanych umowami terminowymi, związanymi także z nieregularnymi wpłatami na konto, bez jasnych odstępów czasowych. Problem windykacji miękkiej dosięga najczęściej osób pracujących na umowę o dzieło bądź zlecenie. Osoby posiadające stałe zatrudnienie na umowę o pracę mają bardziej bezpieczną sytuację i dzięki temu mogą spłacać należności w sposób bardziej regularny. Dzięki temu prawdopodobieństwo zaistnienia problemów windykacyjnych jest tu mimo wszystko niższe.
W pierwszym etapie windykacji miękkiej mamy do czynienia z wysyłaniem zawiadomień z kancelarii o nakazie spłaty kredytu. Jeśli to nie daje spodziewanych rezultatów, dochodzi do drugiego etapu, czyli rozmowy telefonicznej. Windykatorzy mogą pod wskazane numery telefonów dzwonić nawet do kilku razy dziennie, co niejednemu dłużnikowi w trakcie dnia dostarczać może wiele stresu. Każda rozmowa jest monitorowana i nagrywana. Weryfikuje się dane personalne osoby zadłużonej, sprawdza zgodność danych dotyczących daty urodzenia, miejsca zamieszkania. Ustala się terminy spłat częściowych na określony dzień. Jeśli dłużnik unika odbierania telefonu, wysyłane są do niego esemesy zawierające dane konta, na które należy przelać wcześniej pożyczone pieniądze. Także na skrzynkę mailową trafiają wszelkie wiadomości dotyczące tego tematu. Jeśli to nie przynosi skutku - kancelaria przechodzi do dalszego etapu prób odzyskania należności. Jest to oczywiście windykacja twarda. W tej dziedzinie działa się jeszcze bardziej rygorystycznie.

Niezależni Eksperci Finansowi Zielona Góra
telefon: +48 533 88 78 78