Czym jest windykacja twarda?

Bierzemy kredyt samochodowy
Bierzemy kredyt samochodowy
20 kwietnia 2015
Czym jest windykacja miękka
Czym jest windykacja miękka?
20 kwietnia 2015
Windykacja twarda zaczyna być stosowana wtedy, gdy wszelkie metody windykacji miękkiej zawodzą i nie przynoszą rezultatów. Kieruje się ją w stronę dłużników, po których nie można się już spodziewać żadnej pozytywnej współpracy w kwestii spłaty zobowiązań. Windykatorzy koncentrują się jedynie na używaniu dostępnych środków współczesnego prawa do jak najszybszego odzyskania należności zleceniodawcy zwracającego się do firmy windykacyjnej o pomoc. Zadaniem kancelarii prawnej staje się więc podjęcie działań windykacyjnych mających na celu mobilizację osoby zadłużonej do jak najszybszej regulacji zaległych należności oraz uniknięcia następstw prawnych oraz dodatkowych kosztów finansowych. Jeśli kancelaria porozumie się z wierzycielem, można jeszcze negocjować możliwość spłaty w ratach. Trzeba się także liczyć z tym, że zadłużenie zostanie opublikowane w Biurze Informacji Gospodarczej, a także stanie się widoczne we wszelkiego rodzaju informatorach branżowych, stronach giełd wierzytelności i innych dokumentach rejestrowych z branży bankowej. W celu określenia sytuacji przygotowuje się kompleksowy wywiad gospodarczy. Ma on na celu nakreślić kondycję i stan finansowy dłużnika, wielkość jego majątku, a także poinformować o funkcjonowaniu w branży zawodowej. Te szczegóły są niezwykle ważne dla dalszego przebiegu windykacji. Dalszym krokiem będzie przygotowanie się do postępowania sądowego.
 

Jak wyglądają etapy windykacji twardej?

Postępowanie sądowe, zanim dojdzie do skutku, jest poprzedzone licznymi analizami każdego przypadku z osobna. Dobiera się do niego najskuteczniejszy sposób na dochodzenie należności. Najczęściej mają one postać e-sądu lub pełnomocnika. Skierowanie na drogę postępowania sądowego oparte jest na kodeksie cywilnym, prawnym lub upadłościowym.

Etap windykacji przed egzekucją to szereg działań polubownych. Realizuje się je po otrzymaniu wyroku, albo nakazu sądowego. To coś w rodzaju próby, powtórna, polubowna próba odzyskania należności finansowej. Spłata jest ściśle nadzorowana, gromadzone są także wszelkie niezbędne dokumenty, by potem, w razie niepowodzenia kierować sprawę wprost do egzekucji komorniczej.
Postępowanie egzekucyjne, egzekucja komornicza nie są gwarancją, że pieniądze zostaną odzyskane natychmiastowo. Na szczęście profesjonalne kancelarie sprawnie wspomagają procesy egzekucyjne dotyczące odzyskania zaległych spłat i należności. Komornicy szczegółowo monitorują każdy element przebiegu postępowania. Wywiad gospodarczy pozwala znaleźć majątek osoby zadłużonej i pokazuje komornikowi stan jego składników. Komornik nie ma za zadanie szukania elementów majątku osoby zadłużonej. To osoba będąca wierzycielem ma za obowiązek wskazać źródła swojego majątku. Postępowanie egzekucyjne wiąże się zawsze z dodatkowymi kosztami, przez które finanse dłużnika mogą jeszcze bardziej ucierpieć.

Niezależni Eksperci Finansowi Zielona Góra
telefon: +48 533 88 78 78