Czy warto brać preferencyjny kredyt studencki?

Ciemna strona bankowości
12 marca 2015
Po co zamawia się kartę kredytową?
20 kwietnia 2015
Preferencyjne kredyty studenckie już 10 lat temu stały się absolutnym hitem wśród osób pragnących uczyć się w systemie dziennym po ukończeniu szkoły średniej, ale nie posiadających wystarczających środków, aby podjąć naukę za finanse z własnych źródeł. Preferencyjne kredyty studenckie są skuteczną alternatywą dla osób z terenów, na których niegdyś prowadzone były Państwowe Gospodarstwa Rolne. Są to obszary zazwyczaj objęte ogromem biedy i życie na nich często wiąże się ze skromnymi warunkami. Preferencyjne kredyty studenckie pozwalają osobom ambitnym, o otwartych umysłach, przenieść się do większych ośrodków, by mogły uzyskać wyższe wykształcenie i tym samym podnieść stopę życiową swoją oraz swoich najbliższych.
 

Jak starać się o kredyt studencki?

Aby otrzymać kredyt studencki, trzeba spełniać kilka podstawowych warunków. Po pierwsze – należy mieć ukończoną szkołę średnią wraz z maturą i być przyjętym na studia wyższe. We wniosku muszą być zawarte dane dotyczące uczelni wyższej, na której przyszły student chce pobierać naukę. Najlepiej podanie złożyć jeszcze w czerwcu, gdy kolejki do banków w tej sprawie nie są jeszcze tak duże. Przyszły student (lub także student w trakcie nauki, bo także taka możliwość istnieje) musi mieć dwóch żyrantów, czyli osoby będące zabezpieczeniem kredytu. Liczy się tutaj dochód przekraczający średnią krajową lub mieszczący się w jej granicach. W praktyce żyrantami studentów najczęściej zostają rodzice. Kredyt o kwocie 33.000 zł zostaje przyznany po rozpatrzeniu wniosku. Najczęściej wnioski i decyzje w tej sprawie zostają wydane w grudniu i od stycznia kolejnego roku na konto studenta wpływa co miesiąc transza 600 zł. Taką kwotę bank przelewa studentowi na konto przez 5 lat pobierania nauki, każdego roku, od października do lipca włącznie. Student ma za obowiązek po każdym zaliczonym semestrze złożyć w banku oświadczenie o zaliczeniu danego semestru. W razie urlopów dziekańskich tudzież niezaliczenia semestrów następuje natychmiastowa spłata. Dotychczas pobrana suma zostaje rozłożona na raty z odsetkami (do 2%) i plan spłaty zostaje wysłany pocztą zarówno studentowi, jak i jego żyrantom.
Jeśli studia pod względem zaliczania kolejnych semestrów zostaną skończone w terminie i przypieczętowane tytułem magistra – w takim wypadku student ma 2 lata na znalezienie dobrej pracy, by mógł po upływie tego czasu spłacać kredyt regularnie. Wraz z odsetkami całkowita kwota spłaty kredytu mieści się w przedziale 50 – 55.000 złotych. Kredyt można spłacać z wyprzedzeniem, nawet w trakcie studiów.

Niezależni Eksperci Finansowi Zielona Góra
telefon: +48 533 88 78 78