Funkcjonujące fundusze inwestycyjne przeznaczone są do gromadzenia oraz inwestowania środków pieniężnych. Środki te wpłacane są zarówno przez osoby fizycznej jak i wszelkie firmy, organizacje, gminy oraz przez osoby prawne. Następne wszelkie wpłacane pieniądze uczestników są przeliczane na tzw. jednostki uczestnictwa, których cena ustalana jest każdego dnia wyceny, na podstawie wartości rynkowej lokat funduszu. Fundusz inwestycyjny ma bardzo dokładnie określoną politykę odnoszącą się do inwestowania środków pieniężnych. Dzięki temu możliwe jest określenie jakie konkretne instrumenty finansowe mogą inwestować swoje środki pieniężne. Obecnie stale rośnie liczba osób zainteresowanych powierzeniem pieniędzy w konkretnych funduszach inwestycyjnych. Dlatego też aby sprostać ciągle pojawiającym się nowym wymaganiom klientom stworzono następujące rodzaje funduszy: fundusze obligacyjne zwane również fundusze papierów dłużnych,fundusze akcyjne, fundusze rynku pieniężnego, fundusze mieszane zwane również zrównoważone lub stabilnego wzrostu.
 

Rola funduszy inwestycyjnych

Warto zdawać sobie sprawę, że niezależnie od wybranego rodzaju funduszy inwestycyjnych wszystkie one odgrywają istotną rolę nie tylko w środkach pieniężnych poszczególnych jednostek ale i w całej gospodarce kraju. To one bowiem dają możliwość przesłania oszczędności ludzi na rynek kapitałowy. Następnie środki te są sukcesywnie wykorzystane. Jednak należy wiedzieć, że w fundusze inwestycyjne nadal w kraju nie rozwijają się zbyt dynamicznie i dlatego też nie cieszą się one aż tak wielkim powodzeniem jak w innych krajach. Jest to głównie spowodowane tym iż Polacy nadal obawiają się powierzać swoje oszczędności takim funduszom gdyż sądzą że jedynie stracą na tym swe wszelkie oszczędności. Dlatego też bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z działaniem wszelkich rodzajów funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie ostatecznej decyzji. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że fundusze inwestycyjne tak jak wiele innych programów oszczędzania wiąże się z poniesieniem ryzyka. I dlatego też podejmując decyzję o takim zabezpieczeniu finansów musimy wiedzieć, że w momencie zmiany sytuacji na rynku może również ulec zmiana nasza sytuacja finansowa w funduszu inwestycyjnym.

Jednakże możliwe jest zminimalizowanie występowanie takiego ryzyka. Aby tego dokonać należy w bardzo dokładny sposób zapoznać się z funkcjonowaniem tego typu funduszy. Jeżeli chcemy uzyskać bardzo dokładne wiadomości warto udać się do osób od lat specjalizujących się w dziedzinie finansowej. Z pewnością takie osoby pracują w naszych oddziałach znajdujących się na terenie całego kraju. Jedna z naszych placówek mieści się w województwie lubuskim w Zielonej Górze.

Niezależni Eksperci Finansowi Zielona Góra
telefon: +48 533 88 78 78