Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Mieszkanie dla Młodych na rok 2017
Mieszkanie dla Młodych na rok 2020
11 kwietnia 2016
Praca za granicą a kredyt w Polsce
Praca za granicą i kredyt w Polsce – czy to możliwe?
7 lipca 2016
Obligacje korporacyjne - czy warto?

Obligacje korporacyjne - czy warto?

Niektóre osoby rzeczywiście niemało zyskują lokując swój kapitał w obligacje korporacyjne, jednak na ostateczny sukces finansowy składa się wiele czynników. Sporo zależy od strategii inwestowania, terminu wykupu i oczywiście od tego jakie obligacje się wybierze. Właściwie z jednej strony postawienie na obligacje korporacyjne wydaje się być pewnym zyskiem, bo przedsiębiorstwo, które je sprzedaje gwarantuje, że zostaną wykupione, a w międzyczasie cały czas korzysta się na odsetkach – większych lub mniejszych w zależności od wybranej opcji i sytuacji na rynku lub czeka się na zmianę ceny. Jednak niestety zawsze może się zdarzyć, że firma po prostu zbankrutuje i trzeba również liczyć się z takim ryzykiem. Dlatego część osób bierze również pod uwagę sprzedaż obligacji na rynku wtórnym.
 

Inwestowanie w obligacje korporacyjne – różne opcje

Jeśli ktoś nie zna się na inwestowaniu w obligacje korporacyjne może nawiązać współpracę z jednym z funduszy, natomiast oczywiście pobierają one za to opłatę. Z drugiej strony taka opcja może okazać się bardziej opłacalna niż samodzielne wybieranie obligacji, bo jest to temat obszerny i skomplikowany. Najpierw trzeba zdecydować się na konkretne obligacje. Kolejna sprawa związana jest z rodzajem oprocentowania. Jeśli jest ono stałe, to można liczyć na z góry określone wpływy, ale jeśli jest zmienne i będzie rosło, to istnieje szansa na spory zysk. Tutaj można oprzeć się na prognozach, ale jeśli wybierze się obligacje o zmiennym oprocentowaniu, w związku ze spodziewanym jego wzrostem, to najlepiej aby termin wykupu był raczej krótki. Przy stałym oprocentowaniu korzystniejszy będzie długi termin wykupu. Wiąże się to z możliwymi do osiągnięcia zyskami z samego oprocentowania, a także zmiany cen obligacji – kiedy oprocentowanie maleje, to ceny rosną. W związku z tym oczywiście najwięcej zyskuje się wtedy, gdy kupuje się obligacje w momencie, gdy stopy procentowe spadają oraz sprzedaje, gdy rosną.

Rentowność inwestycji w obligacje korporacyjne

Kiedy kupuje się obligacje korporacyjne należy wziąć pod uwagę, że do ich ceny dolicza się koszty transakcji oraz związane z okresową płatnością kuponową. Poza tym dochodzą kwestie podatkowe. Żeby określić rentowność inwestycji w obligacje korporacyjne oblicza się bieżącą stopę zwrotu, stopę zwrotu w terminie do wykupu czy marżę efektywną. Pierwsza z tych miar stosowana jest w przypadku oceniania rentowności całej inwestycji, druga – w przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu, a jeśli oprocentowanie jest powiązane z indeksem cen warto obliczyć marżę efektywną. W ten sposób można dowiedzieć się czy dana inwestycja jest opłacalna. W sieci znajdują się różne narzędzia, które pomagają zorientować się ile można zyskać kupując obligację. Tego typu kalkulatory uwzględniają różne opcje, czyli stałe lub zmienne oprocentowanie, a także ponoszone opłaty, wartość nominalną obligacji oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na rentowność inwestycji. Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne? Jeśli wybierze się odpowiednią strategię oraz eminentna to z pewnością może okazać się to opłacalne. Jednak potrzebna jest do tego odpowiednia wiedza i doświadczenia, a także odrobina szczęścia.

Niezależni Eksperci Finansowi Zielona Góra
telefon: +48 533 88 78 78